Sadolinsvej 1, 8600 Silkeborg
+45 20801499
Info@nettotrailer.dk

Hjullager til tilhenger

Alt om tilhengere og tilbehør

Hjullager til tilhenger

Finn de riktige hjullagrene til tilhengeren din

Det kan være komplisert å finne de riktige hjullagrene til tilhengeren din. Vi har forsøkt å lage en beskrivelse av hvordan du kan sikre at du får de riktige lagrene.

De vanligste lagertypene er:

Kompaktlager

Kompakt lager - Compact hjullager

Konisk kulelager

Koniske Kulelager for tilhenger
Konisk hjullager for tilhenger

Nyere tilhengere har vanligvis et kompaktlager, og nye tilhengere leveres med kompaktlager.

Hvis lageret sitter fast via en låsering, vet man også at det er et kompaktlager.

Når du kjøper nye lager til tilhengeren sin er det ofte vanskelig å identifisere hva som trengs. Dessverre er det ikke mulig å slå opp noen steder hvilke lagre man trenger – verken på rammenummer eller registreringsnummer.

Derfor må du ofte demontere hjulet og måle lagrene. Alternativt kan du se om det står noe på de gamle lagrene (noen tall) – og sende dem til info@nettotrailer.dk. Det er imidlertid slett ikke sikkert at man kan gjenkjenne lageret på numrene. En oppmåling vil derfor være det beste.

Oppmåling av kompaktlagre:

Når du finner hjullagre hos leverandøren står det ofte 3 tall på dem. Eks. 34/64/37 (Kompaktlager) Tallene tilsvarer indre diameter, ytre diameter og høyde på lageret:

Hjullager tilhenger
Opmåling hjullejer trailere

Hvis kompaktlageret sitter i en trommel, og man ikke har skyvelære, kan man måle tykkelsen på akselen når man tar av bremsetrommelen. Hvis akselen er 34mm, vet man at det er et 34/64/37 lager.

Hvis man treffer på disse målene, er man godt på vei til å bestille:

Kompaktlager

Måling av koniske kulelagre:

Koniske kulelagre er ofte opprettet med tall som tilsvarer «tomme-mål». Det er derfor viktig å lese beskrivelsen av lageret for å finne størrelsene. Eks.: Konisk kulelager

Oppmålingen gjøres på samme måte som med kompaktlagrene:

Konisk rulleleje - Opmåling

En tommelfingerregel er at man kan se på navmutteren hvilket lager som brukes:

Hvis den sitter på en av disse navmutterne er det et kompaktlager:

Compact leje - Hjulleje til trailer

Hvis den i stedet siiter på en av disse navmutterne er det et konisk kulelager:

Konisk rulleleje